กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และอ่านสารวันเด็ก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และต่อประเทศชาติ ดังคำขวัญที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ความว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

Related posts