ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ อ.1, ป.1, ม.1, ม.4 และนัก…

Read More