ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ อ.1, ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนระดับชั้นอื่น เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดการรับสมัครตามรายละเอียดต่อไปนี้

Related posts