รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

โรงเรียนบ้านนาสีนวล รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/7z7F7cV3VuoHQdA27 หรือสแกนผ่าน QR Code

Related posts