กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีกมโลวาส บ้านนาสีนวล เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

Related posts