กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.สกลนคร เขต 2 ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์

Related posts