การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 18-27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้นักนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์สว่างแดนดิน เข้ารับการฝึก ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา เข้าฝึก>>>  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  <<<

Related posts