การแข่งขันกีฬานักเรียน “ดงผาลาดเกมส์ ครั้งที่ 19”

เมื่อระหว่างวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมก…

Read More