อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดสกลนคร

Related posts