จันทรุปราคาเงามัว ครั้งสุดท้ายของปี 63

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่สนใจในเรื่องดาราศาสตร์ ได้สังเกตุการณ์การเกิด “จันทรุปราคาเงามัว” ครั้งสุดท้ายของปี 2563 ซึ่งในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว เกิดจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน ไม่ได้ผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก ดวงจันทร์จึงไม่เว้าแหว่ง ยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่มีความสว่างในส่วนที่อยู่ในเงามัวลดลงเล็กน้อยเท่านั้น จึงสังเกตด้วยตาเปล่าได้ไม่ชัดเจนนัก

Related posts