รับมอบป้ายกิจกรรมปรากฎการณ์ทางดาราศาตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายอดุลย์ชัย สอนไชยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ…

Read More