รับมอบป้ายกิจกรรมปรากฎการณ์ทางดาราศาตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายอดุลย์ชัย สอนไชยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล เป็นตัวแทนรับมอบป้ายกิจกรรมปรากฎการณ์ทางดาราศาตร์ ประจำปี 2564   จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) มอบปฏิทินดาราศาสตร์ สมุดบันทึก ป้ายไวนิล เพื่อเป็นสื่อในโครงการกระจายโอกาสทางการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด ในปีการศึกษา2564

Related posts