การประเมินโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพของชุม จาก สพป.สกลนคร เขต 2 โดยการนำของ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ซึ่งโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่  << ชุดที่ 1 >>  << ชุดที่ 2 >>  << ชุดที่ 3 >> << ไลฟ์สด >>

Related posts