ประกาศหยุดเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์พิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ยังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและหลายพื้นที่ในประเทศไทย และจังหวัดสกลนคร ดังนั้นโรงเรียนบ้านนาสีนวลจึงขอหยุดทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

Related posts