ประกาศหยุดโรงเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์เหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ยังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและหลายพื้นที่ในประเทศไทย และจังหวัดสกลนคร ดังนั้นโรงเรียนบ้านนาสีนวลจึงขอหยุดทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

Related posts