งานพิธีเทหล่อพระพุทธปฏิมากร และเบิกเนตร “พระพุทธมงคลไพสิษฏ์วิทยา”

เมื่อวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดกิจกรรมทำบุญพิธีเทหล่อพระ…

Read More

“ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนบ้าน…

Read More