ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง …

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประ…

Read More

รับมอบป้ายกิจกรรมปรากฎการณ์ทางดาราศาตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายอดุลย์ชัย สอนไชยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ…

Read More