รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

โรงเรียนบ้านนาสีนวล รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันน…

Read More

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ อ.1, ป.1, ม.1, ม.4 และนัก…

Read More

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มหให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร…

Read More

การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 “ดงผาลาดเกมส์ ครั้งที่ 18”

โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 “ดง…

Read More