การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันตามโครงก…

Read More

งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการฯ ประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและผู้ฝึสอน โรงเรียนบ้านนาสีนวล ที่เข้าร่วม…

Read More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2  การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ …

Read More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดโครงงารคอมพิวเตอร์

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ร…

Read More