เหรียญเงิน การวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ด.ช.วีระพงษ์  พละสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การวาดภาพระบายส…

Read More